Модерни и инновативни методи за определяне на професионалната ориентацията на учениците вече са факт! От месец ноември 2013г. едно от първите училища в България, което ще ползва кариерните тестове на ИКАРЕС e 9 Френска езикова гимназия !

Ръководството на гимназията отдели време и средства, за да осигури на своите педагически съветници Силвана Йорданова и Мариела Михайлова и на учениците си най-достъпният, адаптиран и модерен метод за тестуване за професионална ориентацияза ученици от 8 до 12 клас. Тестовете са изцяло уеб-базирани, могат да се ползват както на български език така и на още 6 езика, сред които английски, немски, френски, руски, испански и други. Подбора на въпроси и методиката на тестовете са надеждни и лесни, като в същото време са изцяло професионални, защото версията, която се предлага е професионална и се прилага повече от 10 години в над 700 училища в Холандия.

Фирма Елемарк, официалният представител на Икарес Профешънъл за България, заедно с Икарес Холандия, предостави за 2013 година един безплатен опознавателен курс и пътуване в Холандия на 9 ФЕГ в лицето на г-жа Силвана Йорданова, педагогически съветник в гимназията.

Първият курс на обучение на педагогическите съветници се проведе на 21 и 22 ноември в Хотел Триада в София.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.