Групи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“
Ръководители на групи

Приложна психология

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Психология на общуването. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Теодора Тодорова

Екскурзоводство 1

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Диана Фиданова

Театрален кръжок на испански език

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Боряна Коджабашева

Занимателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 30.6.2018 г.

Маргарита Иванова

Интересна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.  – 2 групи

Петранка Димитрова

Състезателна математика

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Природо-математическо знание. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Снежанка Димова

Френска литература

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., предлага се от 17.10.2017 г. до 15.7.2018 г.

Елиза Николова

Коментарно четене на текст и творческо писане

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Мариана Бакърджиева

Химия и ООС

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда. Дата на публикуване: 3.10.2017 г., предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Гергана Кръстева

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 15.9.2017 г. до 15.7.2018 г.

Ваня Ботева

Латински език

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 9.10.2017 г. до 29.6.2018 г. – 2 групи

Димитър Драгнев

Лингвистика

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Креативно мислене в действие. Дата на публикуване: 2.10.2017 г., период на провеждане от 1.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Любомир Златков

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.