В първата седмица на месец октомври от новата учебна 2022/2023 г. учениците от 9. ФЕГ с профилиращ предмет Философия започнаха да прилагат наученото в практическа дейности и задания. Те се включиха в изнесено обучение по модули за 11. клас (Модул 4 „Социална философия“) и в 12. клас (Избираем модул „Философия на комуникацията“) под ръководството на госпожа Теодора Тодорова и съвместно с Държавната агенция „Архиви“ в лицето на всички служители на Агенцията и най-вече на кураторите – д-р Надя Живкова и Валентин Георгиев . 

Учениците от тези паралелки посетиха изложбата, осъществена от  Държавната агенция „Архиви“ – „Рекламата е душата на търговията. Печатната реклама в България през първите десетилетия на XX в.“. Запознаха се с работата и функцията на държавния архив като институция. Размишляваха над значението и ефекта от пазенето на писмена  информация под формата на документи и  изображения. Самата изложба представлява обработени по рубрики над 900 рекламни изображения, които са взети от печатни издания, листовки, плакати и брошури.

Изпълнението на учебните задачи, свързани с осмислянето на рекламите като артефакт, през който могат да се видят механизмите на стереотипизация и идентификация, ролята на рекламата като елемент на комуникацията в общественото пространство, протекоха в усилено проучване на текстовете, сравнение на миналото и настоящето, приятелски диалог и много добро настроение.

С този изнесен урок нашите ученици освен че приложиха наученото в конкретни практически задачи, представиха  на много високо ниво училището ни със своята любознателност и добри познания в историята, географията и философията.

Ентусиазирани от участието си, учениците ще организират подобна мини-изложба в училище. Очаквайте я!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.