На 24.01.2018 г. се проведе среща с българския писател д-р Александър Христов („Следобеди, които…“) и 11. Ж клас, чийто класен ръководител е д-р Владимир Игнатов. Срещата се състоя в кабинета по български език и литература на 9. ФЕГ, носещ името на Константин Константинов, под формата на дискусия на тема „Съвременната българска литература“.

Обединяващата тема провокира въпроси, свързани с успеха и качеството на съвременните книги, като както учениците, така и писателят изразиха мнението си относно последните тенденции в стила на писане и начина на разпространение на творчеството. Не беше пропусната и темата за емблематичните за новото поколение социални мрежи, които, навлезли във всеки аспект от нашето ежедневие, не са подминали и литературния свят.

Литературата, до която учениците се докосват най-често – а именно тази, изучавана в часовете по литература (от Античността и Средновековието до тази преди 10 ноември 1989 г.), постави въпроса дали тя оказва влияние върху разбирането, както и създаването, на посланията в съвременното творчество. Изводът беше „разбира се“, тъй като за да четеш – трябва да си чел, както и за да създаваш нещо ново, нещо в бъдещето – трябва да познаваш старото и миналото.

В края на дискусията Александър Христов се обърна към тези, които се занимават със създаването на лично творчество, запозна ни с онлайн платформата  „Свободно поетическо общество“, от чийто редакторски екип той е част, и прикани към изпращането и публикуването на наши творби в сайта.

Надежда Новакова – 11 Ж

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.