На притежателите на лични акаунти в Office365 с домейн feg.bg, се предоставят безвъзмездно до пет възможности за инсталиране на MS Office2013ProPlus. Даденият шанс за официален достъп до компютърни ресурси, спомага свързването на съвременното обучение с новите технологии. Влизането в процедурата по конфигуриране на софтуера, се осъществява през личните акаунти.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.