Съобщение

БИЛИНГВАЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ

(учебна 2016-2017 година)

На вниманието на учениците от 11. и 12. клас

Заявление за допускане до билингвално сертифициране може да изтеглите оттук или да получите от ЗАС Теодора Янкова.

Документът Cahier des charges ABF съдържа календар на дейностите, както и кратко описание на проекта.

Форматът на досието е описан в рубрика Lire en Français. Полезна информация за подготовката ще откриете в клипа Attestation bilingue francophone.

Срок за подаване на заявленията в канцеларията на гимназията: 07.12.2016г., 17.30ч.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.