Скъпи ученици,
Уважаеми колеги и родители,
Ръководството на гимназията поздравява нашите ученици, представили достойно училището ни на Националната олимпиада по френски език – почти половината (41) от класираните на нея 109 ученици! Имената им може да видите в извадката от протокола тук.
Двама от класираните – Виктория Асенова от XII клас с 88 точки и Александър Владимиров, също от XII клас, с 87 точки са предложени от Националната комисия за „ЛАУРЕАТИ“ на Националната олимпиада по френски език.
Показахме, че макар и в трудна и необичайна обстановка нашите ученици и техните учители заедно могат много!

L’olympiade française
L’olympiade française est un vrai défi mais je suis heureuse d’avoir y participé. Bien que ce soit une épreuve difficile à surmonter c’est aussi une façon de surmonter nos peurs en apprenant beaucoup. C’est avant tout une compétition et je ne peux pas décrire les émotions que je ressens à chaque fois que j’obtiens mes résultats. Mais gagner ce n’est pas tout. Pour moi, j’espère pour tous aussi, ce que c’est important, c’est l’expérience. J’aurai toujours mes connaissances et grâce à cette compétition et à ma prof, ma maîtrise de la langue française est meilleure. En conclusion, si quelqu’un pense à s’inscrire l’année prochaine, il faut savoir qu’il n’y a rien à perdre, seulement à gagner.
Diana Markova 10v
Олимпиада по френски език
Олимпиадата по френски е едно истинско предизвикателство, но аз съм доволна от участието си. Въпреки, че това изпитание не е лесно за преодоляване, то също така е и начин да превъзмогнем страха, докато в същото време научаваме много нови неща. Преди всичко, това е едно състезание и не мога да опиша чувството, което усещам всеки път, когато получа резултатите си. Но класирането не е всичко. За мен, надявам се и за всички останали, важното е преживяването. Винаги ще имам знанията си и благодарение на усилията си и тези на учиталката ми владеенето ми на френски език е по-добро от всякога. Ако някой желае да се запише следващата година трябва да знае, че няма какво да губи, може само да спечели.
Диана Маркова 10в

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.