На 28.10.2016 г. в 9. ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин“ се проведе „Ден на професионалното ориентиране“ за учениците от 11 клас. Целта на събитието бе да се подпомогне насочването на учениците при определяне на специалностите и ВУЗ-вете в бъдещето им академично образование.

Ръководството на гимназията организира за четвърта поредна година подобна изява, като тази година срещите преминаха под мотото „Да задържим нашите деца в България“.

Учениците получиха по-пълна информация за специалностите на френски език и възможността да завършат висшето си образование в България, придобивайки едновременно две дипломи – българска и френска. Бяха поканени представители от катедри и факултети на утвърдени български университети, в които се прилага подготовка и на френски език – Катедра „Романистика“ към СУ „Св. Климент Охрисдски“, Катедра „Политически науки“ към Нов български университет, Технически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичен и металургичен университет и Американски университет в България. Представените презентации и проведените разговори спомогнаха за изясняване на предпочитанията на нашите ученици и планирането на подготовката им за желани професии и кариери.

Благодарим на всички консултанти и преподаватели взели участие в събитието!

В този ден ние подкрепихме представянето на традициите, успехите и съвременните възможности на родните университети.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.