Доц. д-р Георги Жечев, преподавател по фонетика и фонология на френския език в СУ „Св. Климент Охридски“, бе гост-лектор в часа по френски език на 12. В клас. На 17 януари по покана на г-жа Вяра Любенова, главен учител по френски език в 9. ФЕГ, доц. Жечев говори пред младите франкофони от Френската гимназия за съвременните предизвикателства пред съхранението и развитието на езика на Молиер.
Той посвети част от лекцията именно на усилията на френската държава и на Международната организация на франкофонията за запазване и популяризиране на френския език както на национално равнище в отделните страни, така и на международно като средство за общуване между представителите на разнообразни – понякога диаметрално противоположни – културни реалности, обединени именно от франкофонския дух. Доц. Жечев изтъкна, че френският език не е единствено езикът на Франция. Напротив, той е езикът на десетки народи по света, езикът на дипломацията, културата, историята, езикът на всеки, който би искал да принадлежи по-пълно и цялостно на света.
Преподавателят от Софийския университет говори още за трудностите, с които френският език се сблъсква във времето на глобализацията, когато английският, превърнал се в предпочитано средство за международно общуване, прогресивно навлиза в езиковите пространства на неанглофонските цивилизации и заплашва хармоничното развитие на собствения им език. Учениците от профил български език и литература направиха уместен паралел между взаимоотношенията френски – английски и български – английски език. Ала наличието на сравнително лесно усвоим и изключително разпространен език за международно общуване далеч не е недостатък, както подчерта доц. Георги Жечев, от съществено значение обаче е всеки един да има съвест по отношение на богатствата и красотите на майчиния си език и да опазва и предава езиковото си наследство.
Срещата приключи с поглед към месец март – Международния месец на франкофонията – време от годината, традиционно наситено с множество събития, посветени на опазването и разпространението на френския език. За първи път, както отбелязаха доц. Жечев и г-жа Вяра Любенова, учениците от 12. В клас ще участват в тези събития като вече изградени франкофони, способни да предадат знанията си на своите по-малки съученици. А именно в това се открива същността на франкофонията, видяна като междукултурен феномен на обединение, солидарност и приемственост. Учениците и техният учител по френски език г-жа Любенова изказаха своята признателност на доц. Жечев и се разделиха с обещанието за бъдещи срещи в духа на ценностите на франкофонията.
Текст: Димитър Топалов 12. В клас
Снимки: 12. В клас

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.