Г-жа София Тодорова, учител по БЕЛ в 9.ФЕГ, е номинирана за наградата на световния конкурс Global Theacher Prize на фондацията „Варки”. Предложението е направено от нейна бивша ученичка, завършила Френската гимназия и придобила две дипломи за висше образование в различни специалности. Фондацията е одобрила кандидатурата на г-жа С. Тодорова след кандидатстването ѝ по документи и интервю по регламент, в което тя е представила иновативни практики на преподаване, споделила е тревогата си от свръхбюрократизирането при управлението на образователната система, изказала е идеи за необходимостта от децентрализация и свободни програми, създавани по инициативата и на учители. Наградата на фондацията София Тодорова би инвестирала в учебен център по изкуства – литература, музика, изобразително изкуство, театър, кино – и във фондация за подпомагане на пенсионирани учители. Изборът на победителя в международния конкурс ще бъде оповестен през януари 2016.
Разказ на г-жа С.Тодорова е номиниран за публикуване в предстоящия сборник на Националния конкурс за учители творци, който ще бъде издаден в края на октомври.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.