Проекта за училищно партньорство по секторна програма „Коменски“ приключи на 30.07.2014 г.

Координатор на проекта

Гимназия „Виктор Юго” Марсилия, Франция

Училища партньори

· Гимназия „Лобрюге” – Хамбург, Германия

· Средно училище „Карло Игнацио Джулио” – Торино, Италия

· Средно училище „Кахейрас”, Испания

· 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София

· Торнбйерг Гимназиум – Одeнсe, Дания

Началото

Гимназия Торнберг в Оденсе – Дания, 2012 година – първа работна среща на координаторите от петте партниращи си страни в проекта.

Първи театрален фестивал в Марсилия – май 2013 год.

Авторска пиеса на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” – „Georges des Balkans”

Спомен от Марсилия

Ученически обмен – „Марсилия в София“, октомври 2013 год.

Представлението

В залата на Градската библиотека

Раздялата

Втори театрален фестивал в Хамбург, Германия – април 2014 год.

Фестивала

„Един американец в Париж” – пиесата изпълнена на английски език от българската трупа

Отпътуването

Да не забравяме стореното по проекта! Зала „Славейков“, Френски културен институт в България – 19 юни 2014 год.

Приветствие на директора на 9-та ФЕГ г-жа Емилия Богданова

Учителите разказват за работата по проекта

„Славеят и розата” по Оскар Уайлд – пиеса на испански език

Финала

Този проект се финансира от Европейската комисия по програмата „Учене през целия живот”

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.