Учениците от 11 в клас с класен ръководител г-жа Вяра Любенова се срещнаха с овластена млада мигрантка от Мароко и нейната дъщеря. Младежите се запознаха с историята на Ража, която преди година решава да тръгне от родната си страна заедно със семейството си в търсене на по-добър живот и да се установи в България.

По време на срещата, която се проведе он лайн в час по френски език, Ража разказа на младежите от Френската гимназия за Мароко, за пътя си към България, както и за новия си живот в София, за своите мечти и цели. Учениците от 11 в клас бяха активни и с интерес задаваха различни въпроси на Ража по време на дискусията, която се проведе на френски език.

За младежите беше интересно да разберат какви са разликите между българите и мароканците, по какво се различава образователната система в Мароко от тази в България, дали Ража харесва българския език и дали се е сблъсквала с предразсъдъци досега. Младата жена сподели с учениците, че според нея най-важното нещо е хората да се отнасят помежду си с взаимен респект – без значение от техния етнос, пол, религия или външен вид. Учениците научиха повече както за трудните, така и хубавите преживявания на мигрантите в България. Срещата им даде възможност да видят страната ни по един по-различен и красив начин през очите на Ража, според която тук всичко е възможно и всяка мечта може да се реализира.

В края на срещата г-жа Вяра Любенова и учениците разказаха за проекта за културен и езиков обмен между Мароко и България, в който те участваха през изминалите две години и който бе осъществен от Асоциацията на преподавателите по и на френски език в партньорство с Танцова формация „Софистик-Живо“ и с подкрепата на Международната организация на франкофонията и на посолството на Мароко в България..

Срещата между учениците и овластените млади мигранти от Мароко се проведе на 10 ноември 2021 г. в рамките на проект “Овластяване на млади мигранти и бежанци чрез иновативни практики за по-включваща (пост) пандемична и (пост) кризисна България”, който се изпълнява от Сдружение „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“ (https://www.pol-obs.com/)  с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (https://www.activecitizensfund.bg/).

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.