Годишен финансов отчет на настоятелството за 2018 г.

Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за дейността на Сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ към 31.12.18 г.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.