Годишен финансов отчет на настоятелството за 2018 г.