През учебната 2011/2012 година до Националния кръг на олимпиадата по „Биология и здравно образование“ бяха допуснати четирима ученици от 9. ФЕГ- Кирил Ваташки, Елена Николова, Радостина Василева и Борислава Савчева (всички от профил „Химия и биология“).

Кирил Ваташки бе избран да участва в стеснен подбор за представяне на България на Международната олимпиада по „Биология и ЗО“, която тази година ще се проведе в Сингапур в периода 8-15 юли. Отборът на страна ще се състои от четирима ученика, избрани от 10 от цялата страна. Подборният изпит ще се проведе на 13.05.2012г., а с подготовката на десетимата участници за него е поверена на преподавателите от Биологическия факултет на СУ „Климент Охридски“.

На снимката (от ляво на дясно): Мария Лукарска (възпитаник на Френската и лауреат на Националната олимпиада по „Биология и ЗО“ от 2008г., в момента е студент в Биологическия факултет към СУ.) и отбора на 9.ФЕГ: Радостина Василева (11″ж“ клас), Кирил Ваташки (12 „ж“ клас), Елена Николова (12 „ж“ клас), г-жа Донка Николова (учител по „Биология и ЗО“ и ръководител на отбора).

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.