На 04.11.2019 г. ученици от клубовете за извънкласна дейност по „Екскурзоводство“, „Химия и опазване на околната среда“, „Биология, екология и здраве“  и ръководители по проекта проведоха реална извънкласна дейност в старинен Пловдив – интригуващ, не само със своето културно наследство, но и с постиженията в областта на науката и технологиите.

Учениците от клуба по „Екскурзоводство“ не само посетиха значими исторически и културни обекти на града, но работиха и върху предварително изготвени работни карти, развиващи техните познавателни, организационни и презентационни умения необходими в работата на екскурзовода.

Учениците от клубовете по „Химия и опазване на околната среда“ и „Биология, екология и здраве“  посетиха Университета по хранителни технологии. В срещите с преподавателите – доц. Спасов, доц. Попова, гл. ас. Ангелова и научни ръководители на лаборатории по производство на млечни продукти, винарство и пивоварство, биотехнлогии учениците се запознаха с реалните условия на обучение  в тези области и се убедиха в значимостта на тяхното практическо приложение.

В лабораторията по биохимия учениците имаха шанса да се запознаят с изследователската дейност на специализант от Франция, който е част от изследователски екип, проучващ приложението на хитиназата в различни области, като я извлича от ларви на насекоми.

В Института по молекулярна биология и биотехнологии учениците от клуба по „Биология, екология и здраве“  се срещнаха с екипа на доц. М. Георгиев, работещ по един от най-големите научни проекти – Изграждане на център за растителна системна биология и биотехнологии. В лабораториите те видяха приложението на съвременни изследователски методи и технологии, като клетъчни и тъканни култури, откриха значимостта на последни биотехнологични открития, едни от които са извличането на биологично активни вещества от растителни видове в България и използването им в борбата с ракови заболявания, затлъстяването, други. Екипът от млади учени, показа на учениците, че науката може да бъде и добро място развитие и просперитет в нашата страна.

Всички участници в клубовете по извънкласни дейности са още по-убедени, че провеждането им в практически условия прави знанията много по-достъпни, провокиращи, дълготрайни, формира ефективна мотивация за бъдеща реализация.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.