Уважаеми колеги,

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че на 20.12.2018 и 21.12.2018 год. по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София-град се очакват критични стойности на вредните емисии във въздуха над допустимите стойности.

Съгласно заповед № РД09-3946 /19.12.2018 год. на министъра на образованието и науката, родителите, чиито деца страдат от доказани хронични заболявания имат право да преценят дали децата им да посещават учебни занятия в тези два дни. Отсъствията ще се считат по уважителни причини, като родителите трябва още на 20.12.2018 да уведомят за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и по-късно да представят уведомителни писма по образец.

Директор Емилия Богданова

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.