Езикът и литературата, културата и историята, гимназията и университетът се събраха в часа по френски език на 12. В клас. Доц. д-р Жана Кръстева, преподавател по франкофонски цивилизации в Катедра „Романистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, бе гост-лектор на зрелостниците в навечерието на месеца на франкофонията. Тя говори на учениците за краткия, но значим период Бел Епок (от фр. la Belle Époque), като направи обстоен културно-исторически преглед на събитията във Франция и в Европа от края на XIX и началото на XX в.
По време на срещата си с доц. Кръстева младите франкофони се запознаха отблизо със специалност „Френска филология“. Убедени, че френският език се простира отвъд лексиката и граматиката, учениците с увлечение изслушаха лекцията за Златния век на Европа (от фр. l’Âge d’or d’Europe) – век, продължил едва няколко десетилетия, но останал в историята като синоним на благоденствието, изобилието и разцвета от зората на преломния XX век.
Доц. Кръстева разгледа Бел Епок през призмата на многообразието – архитектура; научно-технически достижения – транспорт, комуникации, електричество; спортни състезания; нововъведения в градоустройството и успехи на индустриализацията; изкуство – кино, музика, стиловоизобразителни техники. Тя успя да провокира учениците да засвидетелстват познанията си, свързани с езика и историята.
Срещата приключи с преглед на развоя на френския език през преломния XX в., както и с прогноза за бъдещето на франкофонските цивилизации през предстоящите десетилетия. Учениците благодариха на своя гост и си обещаха още обогатяващи срещи през идния месец март – месеца на франкофонията. Време, когато училищната и академичната общност ще отпразнува богатството на френския език и култура като средство за обучение и за съприкосновение.
Текст: Мария Спасова и Димитър Топалов 12. В клас
Снимки: 12. клас

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.