Глобалната програма Microsoft Innovative Educator Experts е създадена, за да открива и номинира преподаватели, които усвояват и прилагат активно съвременни ИКТ и допринасят с разнообразни методи и средства за подобряване на учебния процес.

Експертите на програмата работят в тясно сътрудничество с Microsoft и участват в разработката и представянето на иновативни дигитални системи. Те излагат свои идеи и предложения пред образователни форуми и държавни и обществени органи.

На 23-ти август 2018 г. г-н Иван Гьонов, учител по информатика и ИТ във ФЕГ, бе определен отново за MIEE.

Г-н Гьонов е част от екипа на Френската гимназия, който през последните няколко години изгради оригинален бранд с очертани компоненти – ИТ-инфраструктура, собствен домейн, прилагане на потребителски акаунти за Office356 за всеки ученик и учител и онлайн комуникация в облачна среда. Така се обрисуваха по-ярко силните страни на Френската гимназия – институционалната ѝ дейност, организацията на работа вътре в нея и възможностите за обучение и професионално ориентиране които предлага на своите възпитаници.

Тук може да се видят мнения на абитуриенти от випуск 2018 на Френската гимназия за дигиталния свят и за свои умения по използване на приложения на Microsoft.

1 коментар
  1. Поздравления за номинацията!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.