Поздравления за учениците и учителите, които и тази 2011-2012 учебна година постигнаха поредния голям успех на Олимпиадата по френски език !

От 35 ученици в София-град, класирани за Националния кръг, 33 са ученици от 9. ФЕГ, което е равно на 30 % от класираните ученици от цялата България!

Да пожелаем успех на нашите олимпийци и на Националния кръг, който ще се проведе на 31 март 2012 г. в гр. Ловеч!

Bon courage et bonne réussite !

8 клас

Валентина Р. Маркова
Калина Др. Нацева
Боряна А. Петрова
Тина Кр. Каменова
Вероника Г. Бояджиева
Симеон В. Джамбов
Лилия Я. Христова

9 клас

91 т.
94 т.
91 т.
94 т.
91 т.
90 т.
97 т.
Ивелина Б. Петрова
Симона В. Цонкова
Шервин Б. Джанати

10 клас

95 т.
90 т.
90 т.
Никол А. Шопова
Татяна-Атанасия А. Топлийска
Теодора Ст. Янчева
Александрина В. Трайкова
Анастасия М. Петрова
Андреа Юлий Драгов
Даниела Й. Йорданова
Евгения Вл.Русинова
Мадлен Ив. Драгоева
Гергана Я. Борисова
Ралица В. Дончева
Анна В. Точева
Мила М. Димитрова
Елизабет А. Александрова
Дорина Р. Николова
Светла Ст. Гонева

11 клас

90 т.
97 т.
90,5 т.
95,5 т.
91 т.
94,5 т.
95,5 т.
98 т.
95 т.
96 т.
90,5 т.
92 т.
95 т.
93 т.
93,5 т.
90 т.
Анна-Мария Л. Атанасова
Косара Н. Величкова
Евгения Н. Теохарова
Надежда Н. Макавеева

12 клас

90 т.
90 т.
90 т.
90 т.
Васил В.Вандов 9-та ФЕГ 97 т.
Мартин В. Вандов 9-та ФЕГ 90 t.
97 т.
90 т.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.