Die Entdeckungen des jungen Dobrevs

11 Ж клас за пореден път показаха своя интерес към учебната програма, този път в час по химия. Александър Добрев, благодарение на своята любознателност, успешно подготви и представи интересни химични реакции, които впечатлиха всички. Чрез първия си опит той успя да синтезира натриева основа, а чрез втория получи йод от йодасепт, използвайки още натриева основа, солна киселина и водороден пероксид.

Г-жа Кънева и учениците успешно разнообразяват часовете си, като не разчитат само на сложни уравнения, а също така и на лабораторни занятия. Тя винаги е готова за такива и подкрепя подобни изяви и инициативи.

Освен в хуманитаристиката, 11 Ж показаха, че имат многообразни интереси, които обхващат всички сфери и далеч не свършват с профилираните науки.

Ния-Велика Найденова – 11 Ж

 

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.