XXVII-то издание на философската конференция в град Бургас протече на високо ниво – със сериозни дискусии и значими философски разработки. Нашето училище бе представено на конференцията „Човек. Свят“ от Никол-Валери Тошева от 10. Ж клас и Дорина Иванчева 11. В клас, като ученичките бяха подготвени от своите учители по философия – г-жа Николина Петрова и г-жа Теодора Тодорова.
В секция 11 клас Дорина Иванчева зае третото място и получи бронзов медал с есе върху  фрагмента на Павел  Вежинов „Хората не могат да живеят сами, това е всичко! Те се страхуват от самотата повече, отколкото от смъртта.“. В есето си Дорина разглежда значими съвременни екзистенциални проблеми и чертае  възможни решения.
Успех в  бъдещите търсения и философски изяви и на двете ни ученички!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.