На 14 и 15 март 2024 г. в СУ „Епископ Константин Преславски“ (гр. Бургас) се проведе XXVIII Национална философска ученическа конференция „Човек. Свят“.
Националната ученическа философска конференция има за цел младите хора да обменят мисли по различни житейски проблеми, да се опитат да развият своето мислене, да познаят себе си, да изградят активна гражданска позиция. На нейното 28-о издание учениците разсъждаваха над фргаменти от Славой Жижек, Овидий и Джими Хендрикс.
Регламентът на конференцията налага всяко училище да излъчи по един представител от випуск. След като се проведе вътрешноучилищен кръг, учениците, които заминаха за гр. Бургас, бяха  Кристиан Шиваров от 9. Е клас,  Вела Близнашка от 10. Г клас  и Аргиана Цветкова от 11. Г клас. По време на своята изява Кристиян, Вела и Аргиана прочетоха есетата си и дискутираха с другите участници теми като себеиденфикацията, осмислянето на значимостта на другия и как да преодоляваме конфликта си с другите.
Нашите ученици показаха високи умения за критично мислене, умение да формулират въпроси и да отговарят аргументирано. За своето участие те се подготвиха с помощта на госпожа Теодора Тодорова, но успехът им е резултат от екипната работа на учителите по философия и гражданско образование – госпожа Розелина Найденова, госпожа Николина Петрова и господин Мирослав Зашев.
С яркото си присъствие, позиция и умения Криситиян Шиваров отвоюва II място за 9. клас, а Вела Близнашка и Аргиана Цветкова III място съответно за 10. и 11. клас. Наградите им бяха връчени лично от господин Мартин Илиев – директор на СУ „Епископ Константин Преславски“, и господин Коста Костов – старши експерт по философия в МОН.
Благодарим на тримата ни медалисти! Благодарим и на нашите ученици, които участваха във вътреучилищния кръг: Ния Михова, Ива Андонова, Александър Косев, Алекс Георгиев!
Нека развиват уменията си и следват своето философско вдъхновение!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.