Известно е, че от слогана на 9. Френска езикова гимназия се разбира стремежът всеки, който е свързал биографията си с гимназията да се чувства като част от нейното общо цяло. Постиженията на възпитаниците на 9. Френска езикова гимназия са гордост за всички нас, защото със своите способности и трудолюбие те създават образа на утрешния ден.
Днес представяме първите стъпки в изследователската дейност на нашия възпитаник Йордан Йорданов, който е студент в трети курс на Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски. Данчо е от Випуск 2017. През същата година стана лауреат на 10-тата Национална олимпиада по история и цивилизация. Наскоро той бе избран за член  на Студентския съвет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Носител е на билингвална диплома за доказани умения при овладяване на история и цивилизация на български и на френски език.
Това е неговата първа научна публикация, която предстои да бъде отпечатана през м. април 2020 г. в сборник на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.
С публикацията на Йордан Йорданов можете да се запознаете тук.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.