На 1 юни 2024 г. в нашата гимназия се постави началото на философски фестивал под надслов Философия и философстване бъдеще и бъдене.
Фестивалът има за цел:
      да даде допълнително (извънучебно и извънкласно) време и да отвори творческо пространство предимно за млади хора, а в бъдеще и за всички, изкушаващи се с философски опити независимо от тяхната възраст
      да бъде повод за празнична споделеност в полето на философията и философстването
      да насочи към метафизични и екзистенциални въпроси, които вълнуват съвременните ученици, да даде възможност да говорят за това какво има/няма смисъл (и защо) и какво философско съдържание искат да споделят с другите
      да даде възможност да размишляват за това какви измерения на духа, на свободата, на езика отваря философстването днес
Фестивалът търси да динамизира социалното и поконкретно образователното пространство и да срещне индивидуалните пътища и вариации на осмисляне на човешката опитност. Поставя въпроси за бъдещето и модусите на бъдене на човека като живо и осмислящо битието си същество
Поканата за участие в него е насочена предимно към ученици от първи и втори гимназиален етап (които са достигнали самостоятелност във философията и философските търсения и откриващи смисъла на традиционни и не само традиционни форми на диалог и философстване), както и към колеги студенти, изучаващи специалност философия.
9. Френска езикова гимназия Алфонс дьо Ламартин отвори врати за  многобройните гости на Първия философски фестивал събрал ученици, студенти, учители и университетски преподаватели. Богатата целодневна програма направи труден избора на участниците между философски игри и философска лимонада, кинопрожекции на ученически филми и философски дебати, ролеви игри и театрални събития, философски проекти и жива философия.
Организатори на събитието са: Асоциацията на преподавателите по философия с председател гжа Теодора Тодорова от ФЕГ, гн Иван Кирков от 164. ГПИЕ Мигел де Сервантес и др Диляна Филипова от 32. СУ Св. Климент Охридски и подкрепено от преподаватели от катедра Философия на ФФ и представители на Сдружението на университетските преподаватели по философия Веселин Дафов, Цена Стоева, Евелина Варджийска, Николета Николова.
Участваха ученици от СМГ, ПГЕЕ Джон Атанасов, НТБГ, ПЧМГ, ФЕГ, Испанската гимназия, 91. НЕГ, 73. СУ, 203. СУ, 18. СУ, 119. СУ, І АЕГ, НПГПФ и още много други.
Философското ние, общността, зародила се по време на фестивала, буди надежда занапред и вече очертава бъдещи проекти и събития!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.