П(Р)ОЛЕТ НА ФАНТАЗИЯТА
На 09.03.2023 г. за учениците от профил ИТ  в 11 клас беше обявено първото издание на конкурс за колаж на тема „Пролет моя“.  Срока за представяне на проектите беше до 04.04.2023г.
Целта на конкурса е младите хора:
·         Да открият магията на дигиталната графика;
·         Да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
·         Да ни накарат да усетим силата на  въображението.
Изисквания към колажите:
·         Да са изработени с програма по избор.
·         Да се комбинират фотографски изображения с текст, рисунка или други художествени елементи.
·         Технически параметри:
– размер – до 5 MB
– допустими формати – JPG, PNG, TIF, TIFF
Благодарим на всички участници за интересните композиции, за проявената оригиналност и фантазия. Предстои част от колажите да бъдат включени в изложба в пространството на Френската гимназия.
Оценяването и класирането дължим на комисия в състав:
Габриела Петкова – старши учител по ИТ
Антоанета Минчева – старши учител по ИТ
Светлана Тодорова – старши учител по Изобразително изкуство
Комисията определи следното класиране:
1 място – Мая Жианска– 11Ж клас
2 място – Яна Иванова – 11Е клас
2 място – Йосиф Нарсула – 11Ж клас
3 място – Бетина Иванова – 11Г клас
3 място – Любомир Ненов– 11Ж клас

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.