Покана за свикване на редовно общо събрание на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ свиква редовно общо събрание на 14.09.2020 г. Поканата може да се види тук.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.