На 31.05.2019 г. учениците от 11.В и 10.В клас – паралелки с профилIиращи предмети „Химия“ и „Биология“ – посетиха Френския институт във връзка с провелия се там конкурс „Моята теза в 180 секунди“. В състезанието взеха участие докторанти от цяла България, които трябваше да защитят своя теза в рамките на три минути, като тезите обхващаха от научен до литературен тип проблематика. Нашите ученици имаха задачата да бъдат оценители на представянето на кандидатите и да дадат своя глас („вот на публиката") на най-добре представилия се участник в конкурса. След събитието участниците и журито бяха поканени на коктейл във Френския институт, където имаха възможността да споделят впечатленията си от преживяното, както и да обсъдят свои бъдещи проекти, провокирани от поставените в тезите въпроси и теми.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.