На 21. юни 2023 младшите европосланици от 9. ФЕГ Алфонс дьо Ламартин проведоха своята последна среща за учебната 2022/2023 година. Те направиха подробен отчет на дейността си в посока на опазването и разпространението на общоевропейските ценности неделима част от франкофонския дух и култура. През изминалите девет месеца младшите европосланици взеха участие в множество междуучилищни и международни дискусии и форуми, както и в голямата среща на българските училища с европосланици през есента на 2022 г. и посещението на група ученици в Европейския парламент в Брюксел през април 2023 г. Нашите ученици се срещнаха с множество социално ангажирани личности от българското и европейското политическо пространство, сред които именно господин Петър Витанов и господин Крум Зарков.

 

От една страна, тяхното присъствие на срещата от тази седмица свидетелства за ангажираността на учениците към българското политическо бъдеще и към общочовешките проблеми като глобалното затопляне, опазването на околната среда и устойчивото развитие. От друга страна, поканата към Крум Зарков и Петър Витанов също е и свидетелство за признателността на училищната общност към дейността им и за междупоколенческата приемственост. В рамките на програма на Европейския парламент господин Витанов организира посещението на четирима ученици от 11. клас в Брюксел, където придружени от своя учител по философия госпожа Теодора Тодорова, те се запознаха с работата на европейските институции и придобиха множество нови знания в сфери като политика, дипломация, култура и език. По време на своето посещение господин Зарков, възпитаник на Френската гимназия, се срещна със своите някогашни преподаватели, с носталгия си спомни за ученическите си дни и разговаря с учениците от 10. и 11. клас, на които сподели своите съвети, окуражавайки ги да продължат дейността си.
Г-н Крум Зарков и г-н Петър Витанов засвидетелстваха подкрепата си за проекта на младшите европосланици МоятаНашата Зелена Европа на бъдещето, чиято основна цел е да насърчи и развие информираността, мотивацията за гражданска активност и проявите на гражданско самосъзнание у младите хора. Господин Витанов се съгласи да подкрепя проекта по време на цялото му осъществяване и да го отнесе до европейските институции, а господин Зарков да осигури активното участие на учениците от 9. ФЕГ в българския обществен и политически живот посредством помощта на институции като Народното събрание и организации с нестопанска цел, ангажирани в сферата на опазването на околната среда.
Съгласието на двамата гости за сътрудничество в проекта, който ще бъде осъществен през учебната 2023/2024 година, бележи началото на серия от срещи между настоящи и бивши ученици на гимназията и видни фигури от българското и европейското политическо пространство. Младшите европосланици от 9. ФЕГ намират дейността си през изминалата година за изключително ползотворна и с голяма признателност към своите партньори отправят поглед към предстоящите девет месеца, през които искрено желаят да осъществят още по-амбициозни проекти.
Младшите европосланици изказват своята благодарност на ръководството на гимназията, на преподавателите си и на всички свои партньори и съмишленици за неизменната подкрепа и ползотворното съдействие!
Текст: Димитър Топалов
Снимки: Нели Томова

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.