Интересна инициатива на ученичка от Френската гимназия

В края на учебната 2017-2018 г. по идея и с ръководството на ученичката от Френската гимназия Василена Стоянова от 10 е клас започнаха дейности по проект за професионална ориентация на учениците в 9.ФЕГ. Това е първата инициатива на ученичката от подобен тип, но тя намери сериозни поддръжници като от страна на ръководството на гимназията, така и сред самите ученици, които имат възможността при реализирането на проекта да се срещнат с представители на различни професионални групи и не само да добият представа за съответната професия, но и да получат непосредствени впечатления от нея в разговор с поканените събеседници. Това провокира молбата ни към Василена да представи в първо лице своята инициатива и да разкаже за осъществяването на проекта.

Започнах проекта „Професионална ориентация на учениците“ в края на първия срок на 10-ти клас, защото вярвам, че образованието и информираността на младите хора са от изключително значение за просперитета на една държава. Проучвания показват, че младите хора, които не се обучават в професионални гимназии,  често не знаят към кой професионален сектор да се насочат. Някои от тях не продължават образованието си във висше учебно заведение, а други емигрират, защото не виждат възможност за професионално развитие в България.

Виждайки този проблем, аз реших именно това да бъде темата на проекта, който трябваше да направя за клуба по „Гражданско образование” при преподавателката ни г-жа Р. Найденова. Идеята е чрез проекта да се помогне на младите хора да направят информиран избор за бъдещата си професия и кариера, да бъдат мотивирани да продължат образованието си, като им се представят интересни и атрактивни професии, от които българският пазар се нуждае или ще се нуждае в близкото бъдеще.

След като написах примерен вариант на проекта, го изпратих на организации, свързани с образованието, икономиката, на неправителствени организации, държавни институции и други с покана за партньорство и молба да ме подкрепят в това начинание.

Получих отклик, сериозен интерес и много помощ, за които съм изключително благодарна: от Асоциацията на индустриалния капитал в България” (АИКБ), Столичната община, Информационния център на ЕС и, разбира се, от ръководството на 9.ФЕГ. След тези първоначални стъпки дойде време за същинската работа. С помощта на партньорите и моя координатор – Кремена Касабова, успяхме да анкетираме учениците от 10-ти и 11-ти клас, да извлечем нужната ни информация за интереса и избора на децата, да изберем подходящи професионалисти за конкретните области, да съобщим на учениците датата и часа на всяка среща и да организираме самите срещи.

Работата в никакъв случай не е малко, но чувствам огромно удовлетворение, когато питам някого за мнение и получавам подобни отговори: Според мен всеки възрастен има какво да посъветва младежите, които тепърва си избират професия. Проектът по кариерно ориентиране не само ни срещна с хора, които не само ни предадоха своя професионален опит, но и своята житейска мъдрост по множество въпроси, това за мен е изключително ценно, защото ни позволява да видим различни гледни точки и да развиваме собствените си позиции.”; „Разбрах много за представените професии  извън стериотипния начин, по който са познати в обществото, и смятам, че беше изключително полезно. Гостите бяха много вдъхновяващи и представиха по интересен и увлекателен начин своята професия. Мога да кажа, че събитието избистри погледа ми към бъдещето и беше страхотна среща с реалността”.

Колкото до самите срещи, на 22 юни предстои само събеседването с пилота – г-н Иван Милов. До този момент са осъществени разговори с представители на професиите: учител, инженер, лекар, графичен дизайнер, журналист и ръководител на държавна институция.

Представителят на професията „учител“, за чието участие искам да благодаря на Столична община, беше г-н Деян Стаматов, бивш заместник-министър  на образованието, настоящ директор на 119-то училище и учител по биология. Освен че представи професията си по чудесен начин, той забавляваше и предразполагаше учениците да влязат в диалог с него по време на срещата. Мога да кажа, че самата тя беше много важна за учениците да започнат повече да разбират и да уважават учителската професия.

За професията „лекар“ беше поканен доцент-доктор Андрей Галев – началник на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена, избран за експерт на България към ООН по въпросите на борбата с биотероризма. Участвал е във военни мисии, както и в събития, посветени на промоцията на имунизациите при ваксинопредотвратими заболявания. Автор и съавтор на повече от 200 научни публикации на няколко езика. Не на последно място – бивш възпитаник на Френската гимназия и активен участник в Училищното ни настоятелство.

За разговора с „графичен дизайнер беше проявен най-голям интерес от учениците. Представител на тази професия беше мой близък приятел – Любомир Владов, който учи графиен дизайн в НБУ вече втора година, въпреки това той има голям професионален опит, работил е за престижни фирми и е правил плакати за множество театрални постановки и мюзикъли. Бивайки млад човек, той бързо намери общ език с учениците и им разказа в детайли за професията и за обучението си.

Журналистката Ива Стоянова беше един от най-атрактивните лектори в целия проект. Тя започва кариерата си като спортен журналист във вестник, работила е и като редактор и водещ на сутрешния блок в TV7. Като настоящ програмен директор на Канал3, тя представи професията си по възможно най-добрия начин и стана фаворит на много от учениците.

Не на последно място по важност бе участието в проекта на утвърдени професионалисти като г-жа Мая Манолова – политик, депутат и заместник-председател, по настоящем национален омбудсман на България, и г-н доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на град София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“. Двамата представиха пред учениците на 9.ФЕГ професията „ръководител на държавна институция“, а срещата предизвика основателен интерес и медийно отразяване.

Проектът няма да спре дотук. Надявам се през следващата година с необходимата подкрепа да достигне и до други непрофесионални или езикови гимназии, докато не придобие национален обхват. Това би помогнало на държавата ни да просперира именно като се започне от мотивацията и образованието на децата.

Василена Стоянова – 10 е клас

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.