На 22. и 24. 11. 2022 г. дванадесетокласниците от профил БЕЛ имаха възможността да се срещнат с един изтъкнат учен, специалист по старобългаски език от Софийския университет професор Андрей Бояджиев. В своята лекция на тема Старобългарската глаголица  гостът разкри в какво се състои както уникалността на първата славянска писменост, така и изключителността на двамата наши духовни бащи Кирил и Методий като филолози и християнски мисионери. Учениците добиха представа и за начина, по който учените изследват старите писмени паметници.
Споделяме впечатления на двама ученици от тази среща.
Йоанна Илиева от 12 д клас: На 24.11. госпожа Панева бе поканила проф. Андрей Бояджиев в часа ни по модулЕзикът и обществото„. Проф. Бояджиев  говори за старобългарската глаголица, като ни представи своя презентация по темата. Той сравни кирилицата с глаголицата, научи ни да пишем имената си на нея , направи цялото преживяване поприятно с шегите си, успя да ни разкаже много интересни и полезни неща за изследователската работа на учения. Часът беше поразличен от обикновено, но не и помалко ползотворен! Ще се радваме на още такива срещи! Благодарим искрено на госпожа Панева и на проф. Бояджиев!
Мартин Гърбачев от 12 е клас: На 22.11 професор Андрей Бояджиев от катедрата по Кирилометодиевистика при Факултета по славянски филологии на Софийския университетСв. Климент Охридскипосети Френската гимназия и изнесе лекция на темаСтаробългарската глаголицав часовете по профилирана подготовка по български език и литература в 12 клас. Професор Бояджиев изясни интересни факти от историята на глаголицата и нейното взаимоотношение с кирилицата. Учениците имаха възможността да зададат всякакви въпроси, получавайки ценни отговори за малко известни факти от историята на нашата писменост. Преподавателят по старобългаристика  обори псевдонаучните теории за прабългарска (старобългарски руни) и тракийска писменост. Той подчерта, че преди установяването на глаголицата по нашите земи, както траки, така и прабългари са използвали гръцката писмена система. Професор Бояджиев прочете на учениците оригинални текстове на старобългарски език („О писменехь„) и представи снимки на страници от средновековни ръкописи на глаголица и кирилица. Той подчерта приликата между украсата на глаголическите и на келтските ръкописи. Срещата с професор Бояджиев беше изключително обогатяваща за учениците и за учителите по български език!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.