През месец ноември 2021 г. учениците от 11 в, г и е класове посетиха серия от лекции на доцент д-р Георги Жечев, ръководител на катедра „Романистика“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в рамките на подписаното споразумение за сътрудничество между Университета и 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Лекциите бяха свързани с изучаваните модули в профилираната подготовка по френски език – „Култура и междукултурно общуване“ и „Различни, но близки“. Те преминаха и под знака на отбелязването на международния ден на учителите по френски език и на патронния празник на Университета. Във връзка с това, учениците от 11 е клас присъстваха и на деня на отворените врати във Франкофонския център на СУ на лекция, посветена на образователната терминология, заедно със студенти от специалност Френска филология и други университетски преподаватели. Благодарни сме на доцент д-р Георги Жечев за получените знания и прекрасните споделени моменти. 

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.