През м. март, в няколко столични училища се проведе регионално външно оценяване на „Готовност на учениците от 8 и 9 клас за приложение на математическите знания в конкретни житейски ситуации“. Оценяваните училища бяха: 23 СОУ „Ф.Ж. Кюри“, 36 СОУ „М. Горки“, 33 ОУ „Санкт Петербург“, СПГЕ „Джон Атанасов“, 7 СОУ „Св. Седмочисленици“, ПГТЕ „Хенри Форд“, 9 ФЕГ “ А. Ламартин“, Първа частна математическа гимназия. Участваха 331 уценици ( 173 от осми клас и 158 от девети клас).

Всяка от задачите, включени в темата, описваше различни житейски ситуации. Решаването им изискваше приложение на усвоените знания и формираните умения в работата по математика до 8-ми клас. Към задачите бяха формулирани по няколко въпроса с различен формат – с избираем отговор (определяне на вярност на твърдение) и с кратък свободен отговор. Използвани бяха и различни форми за представяне на информацията – текст, формула, таблица, графика.

Ето и класирането на първите места:

1. 8а клас на Първа частна математическа гимназия.

2. 9а клас на Първа частна математическа гимназия.

3. 9а клас на 9 ФЕГ с преподавател по математика Маргарита Иванова

4. 8а клас на 9 ФЕГ с преподавател по математика Петранка Димитрова.

Поздравяваме учениците от нашата гимназия за достигнатото представяне и им пожелаваме и успех на предстоящото изявяване в изпита PISA.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.