Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че през I учебен срок на 2020/2021 учебна година първа смяна ще се обучават учениците от VIII, IX и X клас, а втора смяна – учениците от XI и XII клас. През втория срок смените се разменят.
От Ръководството

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.