На 21 януари 2020 г. по покана на д-р Владимир Игнатов ас. д-р Андриана Спасова от Института за литература при БАН проведе дискусионен семинар с лекция на тема „Ролята на Найден Геров за развитието на новобългарското светско образование“. Семинарът се осъществи с ученици от 12 клас в два учебни часа по БЕЛ- СИП.

По време на семинара д-р А. Спасова представи досегашната си работа върху ръкописното наследство на Найден Геров (Ф. 22 от Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). Лекцията беше придружена с PowerPoint презентация, на която бяха показани отделни документи от ръкописните учебници на Н. Геров – „Българска история“ (Ф. 22, а.е. 603, л. 1–95), „Българска словесност“ (Ф. 22, а.е. 611), „Френски език“ (Ф. 22, а.е. 613, л. 1–36), „Препис на Паисиевата история“ (Ф. 22, а.е. 622, л. 1–70) и др. А. Спасова изложи някои тезиси върху основополагащата роля на учителя Найден Геров за изграждането и развитието на новобългарското светско образование; както и някои любопитни факти около превръщането на Пловдивското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в център на образователна система през Българското възраждане. По време на семинара възникнаха въпроси от страна на учениците, които създадоха предпоставка за провеждането на оживена дискусия.

Участието на д-р А. Спасова беше осъществено благодарение на националната програма „Млади учени и постдокторанти“ и беше тясно свързано с темата на проекта “Reception and digitalization of the unexplored manuscript heritage of Nayden Gerov” („Рецепция и дигитализация на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров“).

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.