По инициатива на Комисията за електронния училищен сайт и с подкрепата на ръководството на 9. ФЕГ обявяваме конкурс за ученици репортери и фотографи, които да съдействат за публикациите в електронния ни сайт на актуални значими и интересни събития в училищния живот на гимназията през следващата учебна година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат в срок до 30 юни 2017 г. в канцеларията на училището следните документи:

1.       Заявление, удостоверяващо, че са ученици на 9. ФЕГ и че желаят да се включат като репортери или фотографи в Комисията за сайта на гимназията за учебната 2017-2018 г.

2.       Кратко мотивационно писмо за изразеното желание, в което е препоръчително да се изложат и вижданията на ученика за това с какво би могъл да допринесе за по-доброто съдържание на сайта в различните му тематични раздели.

3.       По преценка на кандидатите те могат да приложат и отделни свои литературни и публицистични материали или репортажни фотографии, както и евентуални препоръки от свои учители и други специалисти.

Резултатът от конкурса ще бъде обявен в срок до 10 юли 2017 г. в сайта на 9 ФЕГ – раздел „Съобщения“. Надяваме се, че с вашето активно участие ще допринесете за още по-динамичния и въздействащ облик на нашия училищен сайт и за атрактивното ни медийното представяне по коридорите на гимназията.

Допълнение: Поради липсата на техническо време в края на настоящата учебна година за оптималното провеждане на конкурса, неговите условия остават в сила до 30.09.2017 год.

Ръководство на 9. ФЕГ и Комисия за електронния сайт на гимназията

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.