Уважаеми десетокласници,

Всички ученици във Френската гимназия с постъпването си в училището са избрали да се обучават в профил „Чужди езици“ с първи профилиращ предмет френски език и втори профилиращ предмет – другия чужд език, който изучават.

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои  да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Предстоят Ви Национални външни оценявания. Изборът на останалите профилиращи предмети също е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания.

Предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете (пълният текст на нормативните документи можете да намерите в сайта на МОН):

1.       Писмо с № 9105-424/28.11.2019 год. на МОН.

2.       ЗПУО  – извадка.

3.       Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

4.       Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – извадка.

Успех в избора!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.