Спазването на правилата за безопасно движение по улиците и пътищата е важно

Запознайте се с актуална инструкция за съблюдаване на безопасното придвижване – м. декември 2019 г.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.