Спазването на правилата за безопасно движение по улиците и пътищата е важно