9 ФЕГ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДА В РЕГИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА „ЕВРОСКОЛА“!

На 10.10.2015 година се проведе регионалният кръг на програмата „Евроскола“.
Нашето училище взе участие в регионалното състезание. Отборът, който достойно представи традициите, ценностите и гражданските ни DSC_0872.JPGинтереси и позиции бе съставен от:
1 .Калин Любомиров Цвятков – 10 А
2. Михайл Емилов Йончев – 11Б
3. Руси Димитров Русев – 11Б
4. Йоани Йоши Ямазаки – 11Б
5. Славея Христова Ковачева – 12Д
6. Стефани Венциславова Богданова – 12Д
и техните преподаватели Александър Стамболийски и Теодора Тодорова
Участниците интерпретираха теми като бежанската криза, годината на развитие в ЕС, търговското споразумение между ЕС и САЩ . Показаха знания и компетенции за боравене с информация по теми свързани с институциите, кариерно развитие, бюджет и права на човека в ЕС.
Всичко това стана пред погледа на авторитетно жури, представляващо Европарламента и Еврокомисията в България.
За уменията си да интерпретира, да се справя в проблемна ситуация и да показва ефективна екипна работа, нашите ученици бяха наградени с участие в сесията на Европейския парламент на 27.11.2014г. в Страсбург.
DSC_0911Програмата „Евроскола“ е сериозен форум, който има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент като институция на Еевропейския съюз., да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.
По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.
Успех на отбора и неговите преподаватели, както на представвянето им в Страсбург, така и в начинанието им да учредят граждански клуб „Европа“ към 9. ФEГ „Алфонс дьо Ламартин“.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.