СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014 – 2015 година

ПРЕДМЕТ

КЛАС

ИЗДАТЕЛСТВО – АВТОРИ

Български език

8

ПРОСВЕТА – М.Васева , В.Михайлова

Литература

8

Анубис, К. Протохристова и др

Френски език

8

Echo Junior A1, A2 – Cle International

Математика

8

Архимед“ – Здравка и Георги Паскалеви

Книга за ученика математика

8

Архимед“ – Здравка Паскалева и Мая Алашка

Информационни технологии

8

ПРОСВЕТА – Г.Момчева, П.Асенова ( 2009г.)

Музика

8

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

8

АНУБИС

Български език

9

„Д-р Иван Богоров“ – М.Васева и колектив

Литература

9

АНУБИС – Б.Богданов и колектив

Френски език

9

Rallye – Prosveta

Английски език

9

Solutions Pre-Intermediate

Second edition, изд.Oxford, University Press

Испански език

9

Nuevo Ven 1

изд.Edelsa

учебник+уч.тетрадка

Немски език

9

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

9

АНУБИС

Информационни технологии

9

ИТ&Информатика на Ив.Иванов, издателство „Нова звезда“ 2010г.

История и цивилизация

9

География и икономика

9

Психология и логика

9

Психология и логика 9 клас, изд. ЕКСТРЕМ

Биология и здравно образование

9

· Биология и ЗО за 8кл. С автори Вл.Овчаров и колектив, изд.Булвест – 2000 от 2010 – 2011г.

· Biologie et education a la Sante

Физика и астрономия

9

Химия и ООС

9

изд. ПЕДАГОГ

Музика

9

ПРОСВЕТА

Изобразително изкуство

9

БУЛВЕСТ – 2000

Български език

10

ПРОСВЕТАТатяна Ангелова и др.

Литература

10

Анубис, К. Протохристова и др

Френски език

10

Echo B1 volume 2– Cle International

Английски език

10

Solutions Intermediate

Second edition, изд.Oxford, University Press

Испански език

10

Nuevo Ven 1,2

изд.Edelsa

Немски език

10

“DELFIN”-изд.Mueber

TEIL 1, Lektionen1-10

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

10

АНУБИС

Информационни технологии

10

ИТ, изд. „Нова звезда“, С. Кънчева, И. Иванов

История и цивилизация

10

Histoire et civilisation 10 classe – Histoire des temps modernes, изд. Просвета, С. Генова и колектив

География и икономика

10

География и икономика 9 клас, БУЛВЕСТ 2000 – Р.Пенин и колектив

Атлас по География и икономиказа 9 клас – изд.Datamap

Етика и право

10

Етика и право 10 клас, изд.АНУБИС

Биология и здравно образование

10

· Биология и ЗО за 9кл. С автори О.Димитров изд.Булвест – 2000

· Biologie et education a la Sante

Физика и астрономия

10

Химия и ООС

10

· Учебник: Химия и ООС 9 клас – издателство „Булвест 2000“

· Помагало: Chimie et protection de l’enveronnement- 10-e

· заб: за 10 клас ЗП могат да се ползват аналогични учебници на издателство Педагог 6

Български език

11

Анубис, Жабов

Литература

11

· изд. Просвета, И. Пелева и А. Хранова

· изд. Сиела, А. Дамянова и др.

Френски език

11

Echo B2

CLE internaional

Английски език

11

Solution– Upper-Intermediate

Secondedition, изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

11

Nuevo Ven 2

изд.Edelsa

Немски език

11

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

11

АНУБИС

История и цивилизация

11

История и цивилизация за 10 клас, изд. Просвета, Г.Марков и колектив

География и икономика

11

География и икономика за 10кл. ЗП, изд.Булвест 2000 от Р.Пенин, М.Султанова и други

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000 ; АТЛАС за 10кл. Изд.Датаман – Европа ООД

Философия

11

Философия 11 клас, изд. АНУБИС

Биология и здравно образование

11

ЗП

Учебник по Биология и ЗО за 10 клас, ЗП – изд. Булвест 2000 – 2006г. – 2011г. – Огнян Димитров и колектив

Биология и здравно образование

11

ПРОФИЛ

Учебник по Биология и ЗО за 10 клас, ПП – Просвета

2001г. – 2003г. – П. Попов и колектив

Физика и астрономия

11

Химия и ООС

11

ЗП

Химия и ООС 10 клас – издателство „Булвест 2000

заб: за 11 клас ЗП могат да се ползват аналогични учебници на издателство Педагог 6

Химия и ООС

11

ПРОФИЛ

· Химия и ООС 9 клас ПП

издателство „Булвест 2000

· Химия и ООС 10 клас ПП

издателство „Булвест 2000

· Всичко за матурата Химия и ООС

издателство „Просвета“ 2011 год.

· Всичко за кандидат-студентите по химия

издателство „Просвета“ 2013 год.

Български език

12

РЕГАЛИЯ- 6 – 2002г. ; Б.Георгиев

Литература

12

„Сиела Норма“ 2002 от Адр.Дамянова и други

Френски език

12

Echo B2

CLE internaional

Английски език

12

Solutions Advanced

Secondedition, изд.Oxford, UniversityPress

Испански език

12

Sintesis, ed.Santillana

Немски език

12

“DELFIN”-изд.HUEBER

TEIL 2, Lektionen11-20

Arbeitsbuch + Lehrbuch

Математика

12

ЗП

АНУБИС – автори Ч. Лазаров и Т. Витанов

Математика

12

ПРОФИЛ

АНУБИС – автори Ч. Лазаров и Т. Витанов

Информационни технологии

ПРОФИЛ

История и цивилизация

12

История и цивилизация за 11 клас, изд. Планета – 3, Пламен Митев и колектив

География и икономика

ПРОФИЛ

География и икономика за 10кл. ЗП и ПП, изд.Булвест 2000 ; АТЛАС за 10кл. Изд.Datamap – Европа ООД

Свят и личност

12

ПРОСВЕТА

Биология и здравно образование

12

ПРОФИЛ

Биология и здравно образование за 11кл. ПП на изд.Гея Либрис – В. Овчаров и колектив

Физика и астрономия

Химия и ООС

ПРОФИЛ

· Химия и ООС 9 клас ПП

издателство „Булвест 2000

· Химия и ООС 10 клас ПП

издателство „Булвест 2000

· Всичко за матуратаХимия и ООС

издателство „Просвета“ 2011 год.

· Всичко за кандидат-студентите по химия

издателство „Просвета“ 2013 год.

1 коментар
  1. моля за актуална информация – списък с учебници за учебната 2016/2017 г

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.