На 17. ноември 2022г. за пореден път светът отбеляза Световния ден на ФИЛОСОФИЯТА!
С честването на Деня на световната философия всяка година ЮНЕСКО подчертава непреходната стойност на философията за развитието на човешката мисъл, за всяка култура и за всеки отделен човек. ЮНЕСКО е организация, тясно свързана с философията, в нейния критически и конструктивен аспект.
Нашето училище също се включи в честването. Учениците от групи 11 и 12 клас – профилиращ предмет Философия, посетиха и участваха във  „Философско кафе“, организирано от  Сдружение на университетските преподаватели по философия. Събитието се проведе в  Философски Факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. Нашите  ученици заедно с техните преподаватели старши учител Розелина Найденова и старши учител Теодора Тодорова, поставиха пред организаторите редица важни и значими философски проблеми и въпроси. Водиха дискусии и защитаваха позицията си силни аргументи.
Нашите възпитаници освен в профилните групи по профилиращ предмет философия, участват и в различни извънкласни форми на занятия по философия: клуб „Философия и кино“, клуб „Сократически диалози“ и НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Допълнителна подготовка по философия“.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.