Управителен съвет:

Георги Буров 11ж

Лора Цветкова 9а

Яна Стоянова 9а

Протоколчик:

Лора Цветкова 9а

Касиер:

Лидия Кабатлийска 10д

Модератор:

Ивайло Широкански 11б

Екип отговорници на XII клас:

Богдан Петков 12ж

Димитър Арсов 12г

Екип отговорници на ХI клас:

Ивайло Широкански 11б

Симеон Тотков 11ж

Екип отговорници на Х клас:

Преслава Тодорова 10в

Мина-Невена Колева 10а

Екип отговорници на IХ клас:

Саша Миланова 9в

Теодора Мириянова 9е

Отговорник на VIII:

Мина Щиркова 8д

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.