Управителен съвет:

Димитър Димитров Арсов – ХІг – председател

Богдан Боянов Петков – ХІж – председател

Отговорник на ХІI клас:

Моника Красимирова Найденова – XIIa

Екип отговорници на ХІ клас:

Натали Пламенова Арабаджийска – ХІд (касиер на УС)

Ралица Георгиева Пенкова – ХІб

Екип отговорници на Х клас:

Пламена Пламенова Кацарова – Хв

Георги Петров Буров – Хж

Екип отговорници на ІХ клас:

Тодор Андреев Бояджиев – ІХа

Преслава Петкова Тодорова – ІХв

Екип отговорници на VIII клас:

Лора Кристиян Цветкова – VIIIа (протоколчик)

Теодора Чавдарова Мирянова – VIIIе

Калин Людмилов Цвятков – VIIIа

Белла Антонова Марашева – VIIIж

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.