На 15 април 2023 г. група ученици от 11 клас на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ посетиха Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – CERN (Европейската организация за ядрени изследвания). Влизайки в комплекса, който е разположен в близост до Женева, нашите деца бяха пленени от съвършен уникален свят, в който познанието няма патент и е притежание на цялото човечеството. Вниманието бе приковано от всяка гледка при истинското доближаване до най-големият комплекс от ускорители в света и от осведомяването за обединените усилия на учени от различни страни за откриването на ЦЕРН през 1954 г. и за интензивността от неговото съвременно развитие.
Единадесетокласниците имаха вълнуващата и необикновена възможност да се срещнат с трима учени от ЦЕРН, които работят на детектора на елементарни частици CMSCompact Muon Solenoid (Компактен мюонен соленоид), който е част от Големия адронен колайдер, състоящ се от 27-километрова тръба във формата на пръстен, в която частиците в условията на космически вакуум се ускоряват до скорост, близка до тази на светлината.
Детекторът на елементарни частици е разположен на 100 м под земята. Учениците бяха допуснати до -87,9 м в строго охранявана зона, което не се бе случвало с българска група.
Именно чрез провеждането на експеримент в CMS на 4 юли 2012 г. за първи път е открит и регистриран Хигс бозонът. Учениците наблюдаваха удивено показаното им пространство в което се пише новата физика и слушаха с голям интерес обясненията на учените, един от които-бе българския физик Антон Димитров. Бе пояснено как след десетилетия на издирване се потвърждава, че съществува ново силово поле – полето на Хигс, което прониква в цялото пространство. Отбеляза се, че тези открития може да ни доведат до разгадаване на нови такива, като например за съществуването на други пространствени измерения и за евентуалната съдба на Вселената.
Учениците задаваха много въпроси. В създадената непринудена обстановка се говореше за разширяването на границите на знанието, за приноса за ИТ и медицината от развитието на новите технологии за ускорители и детектори. Изтъкна се също, че ЦЕРН допринася за подготовката на утрешните учени и за обединението на изследователи от различни страни и култури. България е една от 21 страни-членки на ЦЕРН. Има също страни със статут на кандидати за членство, както и асоциирани, и страни-наблюдатели.
Нашите ученици бяха поздравени и насърчени да изучават увлечено и вдълбочено физика, математика, химия и другите природни науки.
Вярваме, че сред учениците на Френската гимназия са и бъдещи учени от световна величина.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.