Д-р Владимир Игнатов с лекция в Масариковия университет в Бърно

Преподавателят по български език и литература в 9. ФЕГ д-р Владимир Игнатов бе на посещение в Масариковия университет в Бърно (Чехия), където изнесе лекция пред студенти българисти на тема „Литература и техника. Значение и функции на „изнамерванията” в българската възрожденска литература”.

Основните акценти в изложението бяха свързани с образите и употребите на технически устройства като телескопа, телеграфа, книгопечатната преса, железниците при формирането и отстояването на представите за себе си през чуждия културен опит.

Вл. Игнатов показа в своята презентация на чешките си колеги първите издания на разгледаните художествени и научно-популярни текстове, запозна ги с делото на д-р Иван Богоров, Петко Славейков, Христо Ботев, Христо Ваклидов в посока на възрожденския дебат за модерността, коментира сложното, противоречивото отношение на българските интелектуалци от средата и втората половина на XIX в. към навлизащите в българския бит и култура технически нововъведения.

В хода на разговорите с любезните домакини – доц. Елена Крейчова и доц. Павел Крейчи от Катедрата по славистика – се изтъкнаха възможностите и за гимназиално образование в съпоставителен план, давайки се за пример 9. ФЕГ в София и Френският лицей в Бърно.

С най-добри пожелания за вълнуващи (съ)преживявания на и чрез българската словесност бяха оставени в дар на обучаващите се, които са се посветили на родния ни език, литература и култура, книги на наши писатели и изследователи като Константин Константинов, Славчо Донков, проф. Здравко Чолаков, както и отделни броеве на специализираното списание „Литературата” – издание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”.

Посещението и занятието на Вл. Игнатов са във връзка с неговата работа в проект по Фонд „Научни изследвания” „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература”, ДМ 10/1 от 13. декември 2016 г.  

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.