Така се нарича серията от нови активности през настоящата учебна година в сферата на информационнотехнологичните дейности в гимназията.

През м. октомври Евгения от XIЖ клас предложи от името на ученици, които вече имаха по няколко сертификати от ИТ Академията на Майкрософт на която 9 ФЕГ е член, да се организира специален курс за усвояване на нови умения по информационни технологии.

На 14-ти ноември курсът бе открит, а на 22-ри се проведе първото занимание.

При откриването Орлин Кузов – директор на Дирекция ИКТ при МОМН, поздрави ентусиастите и сподели наблюденията си от бързото и непрестанно развитие и подновяване на информационните технологии. Той отбеляза, че всяка идея, която има значение за обогатяване на училищния живот заслужава внимание и пожела успех на участниците в курса. Теодора Върбанова – менажер на Oбразователни програми при Майкрософт в България, представи модулите за по-нататъшно усъвършенстване в рамките на Академията по ИТ на Майкрософт и покани участниците в курса да проведат открит урок в офиса на компанията в София. Тодор Георгиев – директор на Teacher.bg, се срещна за пореден път с ученици от ФЕГ и изрази задоволство от реализиране на възможността за провеждането на курс, в който участващите ще се запознаят с най-новите форми на уеб-програмиране. Той изтъкна, че сътрудничеството между Tacher.bg и ФЕГ е ретроспективно проследяване на бъдещата съвременност и, че екипът на новаторско-образователния портал ще съдейства, съвместно с учениците от курса, да се постигне мигриране на училищната платформа от Live@Edu към Office365, и за изграждането на нов сайт на гимназията. Бойка Паликарска – пом. директор на 9 ФЕГ, поздрави инициаторите на курса и участниците в него, и изрази увереност, че и тази нова форма на изявеност в гимназията, наред с многообразните други извънкласни занимания, ще допринесе за трупането на съвременни знания и опит, които да се оползотворяват усърдно в академични и професионални начинания.

Първите лекции се представят от гл. асистент Николай Нетов от СУ „СВ. Кл. Охридски“. В началото започна запознаване с новия стандарт HTML-5 за създаване и предоставяне на съдържание в уеб пространството, включващ интеграция на SVG обгръщане и подобряване на работата с мултимедийно и графично съдържание. Обучението се прилага с продукта Microsoft® Expression Studio 4, притежаващ удобен интерфейс за разработка на сайтове, който е закупен от гимназията.

Програмата на курса по-нататък ще бъде следната:

§ Интернет бизнес – какво е това (електронна търговия и SEO). Лектори Пламен Томов и Лъчезар Бъчваров;

§ Облачни технологии в училище – работа с Microsoft Office 365;

§ Управление на организационни процеси в училище с Microsoft SharePoint 2013;

§ Електронна поща за цялото училище – как работи училищният Microsoft Exchange 2013 сървър;

§ Виртуалната класна стая – класната стая на бъдещето – Microsoft Lync 2013 сървър. Лектори – Христина Дачева, Андрей Йорданов и Тодор Георгиев;

За всички теми на курса ще бъдат осигурени и онлайн курсове със сертификат от Microsoft IT academy.

От настоящата учебна година 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ се присъедини към мрежата от училища, в които функционират младежки панели по безопасен интернет. Дейността на панелите се координира от Националният център за безопасен Интернет. Те са важен компонент на всеки от 30-те национални центъра за безопасен интернет, които се подкрепят от Европейската комисия и работят в обща мрежа INSAFE. Ученици от IX клас във ФЕГ се запознават с различните аспекти на онлайн безопасността и придобиват множество умения, както за безопасно използване на интернет, така и за комуникация, работа в екип, изграждане на доверие помежду си и организиране на общоучилищни изяви.

Дейността на 9 ФЕГ в изучаването на информационни технологии се подкрепя и подпомага и от Училищното настоятелство. Това показва съществуването на думите мисия, възпитание, съвместност, личност, вдъхновение, креативност.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.