Хайку на френски език за
Месеца на франкофонията в 9. ФЕГ
Здравейте! Ние, учениците от 8. г клас на 9. Френска езикова гимназия, искахме да отразим Месеца на франкофонията – 2021, като всеки един от нас подготви на френски език по две стихотворения хайку на тема „Въздух“. Хайку представлява кратко литературно произведение, възникнало в японската поезия. Определя се като стихотворна миниатюра от три стиха, която е съпътствана от определена ритмичност, съдържа и рими. Основно правило, което е възприето при писането на хайку, е задължителното използване на „сезонни” думи – киго, визиращи четирите годишни времена.
Надяваме да харесате тези наши опити за хайку, които сме написали.
Александрина Николова – 8. г клас

 

UN COURS DE FRANÇAIS DIFFÉRENT
Le 22 février, invités par l’Association des professeurs de et en français en Bulgarie, l’école de danse swing « Lindy Hop Bulgaria » nous a rendu visite au Lycée de langue française « Alphonse de Lamartine » à Sofia. Les danseurs étaient pleins d’énergie et très enthousiastes de nous montrer leur expression artistique. Au début, ils nous ont raconté l’histoire du swing qui est une danse vraiment libre, datant des années 1920. Ensuite, il était temps de faire une démonstration de cette danse, vraiment belle. On a découvert que les mouvements étaient complètement improvisés ! Bien qu’ils aient créé la chorégraphie au moment, ils dansaient en toute harmonie et toujours avec un sourire sincère. Il était évident qu’ils aimaient beaucoup ce qu’ils faisaient. À la fin, on a fait des jeux amusants tous ensemble. Je pourrais dire qu’après la fin du cours, on était tous positivement chargés, on avait appris des choses et on s’était bien amusés.
Texte : Diana Markova, 10ème « V”, Lycée “A. de Lamartine »
ЕДИН РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО ФРЕНСКИ
На 22 февруари, по покана на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, школата за суинг танци „ЛИНДИ ХОП БЪЛГАРИЯ” ни посети в 9 ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”. Танцьорите бяха истински ентусиазирани, пълни с енергия и нетърпеливи да ни покажат изкуството си. В началото на часа ни разказаха историята на суинга на френски език. Суингът се оказа един изключително освобождаващ танц, чиито корени ни връщат чак до 20те години на 20 век. След това дойде време за демонстрация на този красив танц. Бяхме изненадани от откритието, че движенията в суинга са напълно импровизирани! Въпреки че хореографията създаваха на момента, те танцуваха в пълна хармония и винаги с истинска усмивка и желание. Беше очевидно, че обичат това, което правят. В края на часа дори участвахме в ритмични игри, които бяха наистина забавни. Бих могла да кажа, че след приключването на часа, всички бяха позитивно заредени и в чудесно настроение. Един разпускащ час след натоварена седмица.
Текст: Диана Маркова, 10 в клас 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“

 

Вашият коментар

В текущата категория може да коментирате както на български (на кирилица), така и на френски език.