На 10 юни 2019 година в 9. ФЕГ се проведе среща с доц. д-р Теодора Чамова и ученици от 11В клас с профилиращи предмети Биология и Химия, и любознайковците от групата по биология от девети клас.
Доц. д-р Чамова е лекар, достигнал световни върхове в областта на неврогенетиката и невромускулните заболявания. През 2002 година тя завършва 9. ФЕГ  с осъзнатия избор да лекува. През 2008 година завършва Медицинския университет в София. От 2009 година работи в Клиниката по неврологични болести на Александровска болница в екипа на проф. Ивайло Търнев.
Доц. д-р Чамова запозна аудиторията с клиничните и научни изследвания както в областта на често срещани наследствени заболявания, мускулна дистрофия, спинална атрофия, така и на редки генетични аномалии, като болестта на Помпе, фамилна амилоидна невропатия и други.

Интригуваща за присъстващите беше информацията за новите биотехнологични методи за изследване, за диагностициране, терапия и профилактика в неврогенетичните заболявания. Вълнение предизвика фактът, че някои от най-съвременните начини за лечение се прилагат и ще се използват и в България.
Високо академичната и практическа информация предизвика дискусия за икономическите, социалните и психологични ефекти на ЗДРАВЕТО. За личната и обществена отговорност на всеки от нас, за ГРИЖАТА към себе си и другите в духа на съпреживяването и доброволчеството.
Част от въпросите бяха породени и от мисли и събития по темата, написани от Вики, Сияна, Моника, Любо и изтеглени от всеки гост на срещата.
Посланието за силата на човешкия стремеж към светлината, излъчвано от младия учен бе уловено и скрито в поемата на Борислава и рисунката на Катерина Богданова (подарени за спомен на госта).
За доц. д-р Чамова изненада и вълнение породи интересът и познанията на присъстващите ученици и обновеният кабинет по биология. Тя показа на учениците, че е възможно да се покоряват върхове в трудния път на науката и лекаря, като започнеш от Френската и продължиш тук в България да търсиш, сътрудничиш в международни екипи, да помагаш и вдъхновяваш ЖИВОТ.
БЛАГОДАРИМ!

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.