ВТОРО ИЗДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА КОЛАЖ НА ТЕМА “ПРОЛЕТ МОЯ“– 2024 ГОДИНА
 
На 21.03.2024 г. за учениците от профил ИТ  в 11 клас беше обявено второто издание на конкурс за колаж на тема „Пролет моя“.  Срока за представяне на проектите беше до 11.04.2024г.
Целта на конкурса е  младите хора:
·         Да открият магията на дигиталната графика;        
·         Да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
·         Да ни накарат да усетим силата на  въображение.
Изисквания към колажите:
·         Да са изработени с програма по избор (Gimp, Paint.net, Photoshop, Inkscape)
·         Да се комбинират авторски фотографски изображения с текст, рисунка или други художествени елементи.
·         Технически параметри:
        размер –  до 5 MB
        допустими формати   – JPG, PNG, TIF, TIFF
Оценяване:
·         Ясно и точно формулирано послание, оригинална идея,  проява на критично мислене,  проява на творчество.
·         Обектите на изображенията са добре фокусирани и е осъществен плавен преход между тях
·         Сложност при изработката
·         Използване на текст – разположение, цветово оформление, правопис
·         Пълноценно използване ресурсите на избраната програма – присъствие на различни варианти на работа: конструиране, оцветяване, копиране, завъртане  подбор и разположение на образите;
·         Проявена фантазия;
·         Композиция;
·         Сюжет.
Благодарим на всички участници за интересните композиции, за проявената оригиналност и фантазия. С част от колажите е подредена изложба в пространството на Френската гимназия.
Оценяването и класирането дължим на комисия в състав:
·         Габриела Петкова – старши учител по ИТ
·         Антоанета Минчева – старши учител по ИТ
·         Светлана Тодорова – старши учител по Изобразително изкуство
Комисията определи следното класиране:
1 място – Дарина Масурева– 11В клас
2 място – Петър Брясков – 11Д клас
3 място – Валентин Димитров – 11А клас
3 място – Ивайло Пашов – 11Е клас
Поощрителни награди:
          Мария Сергеева – 11Б клас
          Филип Върбанов – 11В клас
          Елени Капусиду – 11В клас
          София Иларионова – 11Д клас

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.