На 14 февруари 2024 год. в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ в София бе даден старт на проекта „Рециклирай с нас – 9. ФЕГ, ЕКОПАК и ВСИЧКИ ВАС!“. Той е разработен по инициатива и с активното участие на ученици от X клас на гимназията и техните учители. С него се възобновява  и актуализира дейността за разделно събиране на отпадъците, която започва в гимназията през учебната 2006/2007 година с партньорството на ЕКОПАК-България. 
След проведените срещи на учениците-инициатори от Екоклуба на гимназията с ръководството на ЕКОПАК-България партньорите  ни осигуриха контейнери и поеха ангажимент за тяхното регулярно обслужване. Като фирма за разделно събиране ЕКОПАК ще проследи дейностите и ще направи оценка на резултатите като количество и качество на събрания отпадък в рамките на 6 месеца след старта. Целта е с пилотния проект във Френската гимназия да се създаде „добра практика“, която да създава отговорно отношение към природата в различните сфери на живота и сред гражданите на нашето общество.
Дейностите по проекта включват:
1.    Разпределяне и организиране на пространството за позициониране на комплектите контейнери за разделяне и събиране на отпадъците. Кошчетата в класните стаи са премахнати.
2.    Определени са 18 нови станции за разделно събиране на отпадъци в коридорите на учебното заведение. Те се състоят от информационен плакат и три броя 40-литрови съда за разделно събиране на отпадъци, всеки от които обозначен за конкретен вид отпадък
·     със син стикер – за опаковки от хартия и картон
·     с жълт стикер – за опаковки от пластмаса и метал
·     с червен стикер – за хранителни отпадъци и замърсени опаковки
3.    Обновени са старите станции за разделно събиране.
4.    Създадена е организация за  информиране на ученици, родители  и училищния екип за правилата за разделно събиране чрез официални инструкции и провеждане на серия от лекции, водени от ученици от еко-клуба към гимназията.
5.    В двора на училището са поставени два външни контейнера по 1500 литра (син и жълт), в които ще се изпразват вътрешните контейнери от коридорите.
6.    В екипа по почистване и поддръжка на гимназията е създадена организация за правилното изпразване на чувалите от вътрешните съдове в съответните външни контейнери – син (за хартия и картон) и жълт (за пластмаса и метал) в двора на училището и най-близкия сив контейнер за смесен битов отпадък (хранителните отпадъци и замърсените опаковки).
·     С цел да бъдат улеснени служителите по чистотата при обслужването на вътрешните съдове, училището се ангажира вътрешните съдове да бъдат оборудвани със съответен на контейнера цвят чували.  
7.    Създадена е система за обратна връзка и оценка за качеството на разделно събрания отпадък, в която участват
·     екипът по почистване и поддръжка в училището, който ще попълва оценъчна карта за всеки учебен ден
·     учениците от екоклуба, които ще анализират и обобщават  резултатите
·     екипът на ЕКОПАК, който ще анализира и предостави окончателната информация.
За популяризиране на проекта предвиждаме:
1.    Информационни срещи по класове в часа на класа представени от учениците от екоклуба;
2.    Проучване на нагласи и отношения, чрез провеждане на анкети;
3.    Посещение на групи ученици в Образователния център на ЕКОПАК за запознаване с пътя на отпадъка и процеса на сортирането му.
4.    Отчитане на резултатите и споделяне на практиките.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.