УВАЖАЕМИ  УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че съгласно писмо с изх.№ РУО -О1-7500/31.03.2020 год. на РУО София-град  срокът за подаване на заявление за изпит (НВО) по желание по чужд език  и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.
Ако някой ученик няма възможност да попълни и разпечата заявлението си, възможно е да се препише четливо ръкописно, да се снима с телефон и да се изпрати по този начин на класния ръководител. Попълнените и сканирани заявления се подават по имейл на класните ръководители в срок до 08.04.2020 год. Класните ръководители събират заявленията, изготвят обобщен списък на учениците и желанията им за изпит на който желаят да се явят и изпращат списъка заедно с приложените заявления на РНИКТ Калина Стефанова в срок до 09.04.2020 год. Тя обобщава и предава информацията в РУО София-град на 10.04.2020 год. Промени и заявления след тази дата не могат да се правят или подават.
Бланки на заявленията може да изтеглите тук:
·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.
·         За полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии в края на X клас.

Вашият коментар

Писането на български език и на кирилица е задължително.